Πότε Εξεταζόμαστε από Αιματολόγο

Όταν έχουμε:

  • Χαμηλό ή Υψηλό Αιματοκρίτη
  • Λευκοπενία, ή Λευκοκυττάρωση, ή Λεμφοκυττάρωση
  • Θρομβοπενία, ή Θρομβοκυττάρωση
  • Μη Φυσιολογική Πήξη Αίματος - Θρομβοφιλία - Αιμορροφιλία
  • Ψηλαφητοί Λεμφαδένες
  • Λέμφωμα
  • Πολλαπλούν Μυέλωμα
  • Λευχαιμία

Όταν ο αιματοκρίτης μας είναι χαμηλός <36% σε γυναίκες και <38% σε άνδρες , ή αντίθετα είναι πολύ υψηλός >45%.

Όταν τα λευκά μας είναι χαμηλά ή υψηλά σε αριθμό και η σύστασή τους δεν είναι φυσιολογική, με αναστροφή του τύπου και προεξάρχουσα , για παράδειγμα, λεμφοκυττάρωση.

Όταν τα αιμοπετάλια είναι χαμηλά <100.000-mL ή υψηλά>100.000/Ml, καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν είτε σε εσωτερική αιμορραγία είτε σε καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Όταν η πήξη του αίματος μας δεν είναι φυσιολογική είτε γιατί παίρνουμε φάρμακα (π.χ. sintrom) είτε γιατί πάσχουμε με αποτέλεσμα την εύκολη θρόμβωσή του, θρομβοφιλία, είτε την μεγάλη αραίωσή του, αιμορροφιλία. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στιε περιπτώσεις γυναικών με θρομβοφιλία κατά την διάρκεια της κυήσεως.

Όταν υπάρχουν δογκώσεις αδένων του ανθρωπίνου σώματος που δεν ψηλαφώνται υπό φυσιολογικές συνθήκες. Προσοχή επίσης και σε περιπτώσεις ηπατομεγαλίας και σπληνομεγαλίας.

Όταν υπάρχουν ή διαγιγνώσκονται αιματολογικές κακοήθειες (Λέμφωμα, Πολλαπλούν Μυέλωμα, Λευχαιμία) που απαιτούν περαιτέρω έλεγχο, πχ. Με μυελόγραμμα ή οστεομυελική βιοψία, και περαιτέρω χημειοθεραπευτική παρέμβαση.