ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Ποιος θα πρέπει να διερευνηθεί ;

Ο επιπολασμός κάθε γνωστού παράγοντα κινδύνου για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση  δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την έλεγχο του γενικού πληθυσμού. Η κύρια κλινική ένδειξη για την έρευνα περιλαμβάνει ασθενείς με κλινικά ανεξήγητες φλεβοθρομβώσεις. Η κλινική χρησιμότητα των δοκιμών θρομβοφιλίας και σε άλλους  υπόπληθυσμούς , όπως οι γυναίκες με  εγκυμοσύνη και προηγουμένες επιπλοκές ή παλινδρομήσεις, οι γυναίκες που λαμβάνουν από του στόματος αντισυλληπτικά ή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης καθώς  και ασυμπτωματικοί πρώτου βαθμού συγγενείς των ασθενών με εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και γνωστή θρομβοφιλία , εξακολουθεί να συζητείται ευρέως .

—Οι ασθενείς με ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΟΘΡΟΜΒΩΣΗ (VTE).

Παρά το γεγονός ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ασθενείς με ιστορικό VTE αντιπροσωπεύουν τον κύριο πληθυσμό κατάλληλο για  την εργαστηριακή διερεύνηση της θρομβοφιλίας, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι δοκιμασίες αυτές δεν ενδείκνυται σε ασθενείς που παρουσιάζουν ένα και μοναδικό πρώτο επεισόδιο φλεβικής θρομβοεμβολής. Ο πληθυσμιακός στόχος των ασθενών με φλεβοθρόμβωση που πρέπει να εξεταστούν για θρομβοφιλία περιλαμβάνει άτομα που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: θρόμβωση πριν από την ηλικία των 50 ετών, ακόμη και με την παρουσία ενός παράγοντα κινδύνου προδιάθεσης , υποτροπιάζουσα φλεβική θρόμβωση, θρόμβωση σε ασυνήθιστες τοποθεσίες (μεσεντέρια, σπληνός, ηπατική, νεφρική ή εγκεφαλικές φλέβες) και οι ασθενείς VTE με γνωστό οικογενειακό ιστορικό.

—Ασθενείς υπο αγωγή με κουμαρινικά και νέκρωση του δέρματος.

Οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με κουμαρινικά SINTROM, PANWARFARIN ΚΑΙ  αναπτύσσουν νέκρωση του δέρματος θα πρέπει να ελέγχονται για την πρωτεΐνη C και την ανεπάρκεια πρωτεΐνης S . Αν και σπάνια, η νέκρωση του δέρματος είναι μία σοβαρή επιπλοκή της θεραπείας αυτής , και όταν συνδέεται με ετεροζυγωτία και ανεπάρκεια της πρωτεΐνης C (PC) ή πρωτεΐνη S ( PS) τότε η νέκρωση του δέρματος φαίνεται συνήθως από τις πρώτες ημέρες.

—Οι ασθενείς με αρτηριακή θρόμβωση.

Η αρτηριακή θρόμβωση είναι μια πολυπαραγοντική νόσος τhw οποίας οι παράγοντες κινδύνου ως επί το πλείστον δεν συμπίπτουν με εκείνες για φλεβοθρόμβωση Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση , μόνο η παρουσία αντισωμάτων αντιφωσφωλιπιδικών, η υπερομοκυστεϊναιμία και δυσινωδογοναιμία  μπορεί να συσχετίζεται τόσο με φλεβική όσο και με αρτηριακή θρόμβωση. Ως εκ τούτου, εργαστηριακή διερεύνηση κληρονομικής θρομβοφιλίας δεν ενδείκνυται στους περισσότερους ασθενείς με αρτηριακή θρόμβωση. Εξετάσεις θρομβοφιλίας θεωρείται ότι είναι δυνητικά χρήσιμες μόνο σε ένα πολύ περιορισμένο πληθυσμό , όπως είναι τα παιδιά και οι νέοι ασθενείς ( <40 ετών) πουπαρουσιάζουν αρτηριακή θρόμβωση.

—Εγκυμοσύνη.

Κύηση και λοχεία αποτελούν ένα σημαντικό παροδικό παράγοντα κινδύνου για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση. Επίσης , οι έγκυες γυναίκες με γνωστούς παράγοντες  θρομβοφιλίας έχουν επιπλέον αυξημένο κίνδυνο για VTE. Ο επιπολασμός για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση-VTE στην εγκυμοσύνη είναι περίπου 1 ανά 500 για την μετάλλαξη παράγοντα V Leiden , 1 ανά 200 για την μεταλλαξη προθρομβίνης και 4,6 στο 100 για τη συνδυασμένη ύπαρξη παράγοντα V Leiden και προθρομβίνης. Ωστόσο , αν και ο σχετικός  κίνδυνος φλεβικής θρομβοεμβολής κατά την εγκυμοσύνη είναι αυξημένος σε σύγκριση με τις μη εγκύους γυναίκες της ίδιας ηλικίας , ο απόλυτος κίνδυνος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα , με συνολική συχνότητα εμφάνισης φλεβικής θρομβοεμβολής κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία 1-2 / 1000. Ως εκ τούτου , η συνολική γενικευμένη εξέταση για θρομβοφιλία των εγκύων γυναικών δεν ενδείκνυται δεδομένου ότι ο απόλυτος κίνδυνος και η συνολική προγνωστική αξία είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

—Οι γυναίκες με επιπλοκές κατά  την εγκυμοσύνη.

Τα αποτελέσματα ορισμένων μελετών έχουν δείξει ότι είτε οι επίκτητοι είτε οι κληρονομούμενοι θρομβοφιλικοί παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών της κύησης, συμπεριλαμβανομένων την σοβαρή προεκλαμψία , την αποκόλληση πλακούντα , την ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης , τις ανεξήγητες και συνεχόμενες αποβολές πρώτου τριμήνου καθώς και το κατά το  δεύτερο και τρίτο τρίμηνο ανεξήγητο θάνατο του εμβρύου υποδηλώνουν πιθανή κλινική σημασία αυτών  στις γυναίκες αυτές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Υπάρχουν ομάδες εμπειρογνωμόνων που υποδεικνύουν έλεγχο θρομβοφιλίας σε έγκυες γυναίκες με προηγούμενες μαιευτικές επιπλοκές , συμπεριλαμβανομένων επαναλαμβανόμενων αποβολών , ανεξήγητο ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου , προεκλαμψία , αποκόλληση του πλακούντα , σύνδρομο HELLP και περιορισμένη ανάπτυξη του εμβρύου. Σύμφωνα με  άλλους ειδικούς, οι γυναίκες με την απώλεια της εγκυμοσύνης κατά το δεύτερο ή και τρίτο τρίμηνο, θα πρέπει να αξιολογούνται για θρομβοφιλία.(βλέπε άλλο αναλυτικό άρθρο της ιατρού.)

—Οι γυναίκες σε διαδικασία υποβοηθούμενης σύλληψης.

Μέχρι σήμερα , δεν υπάρχει καμία ισχυρή απόδειξη για σύνδεση μεταξύ της θρομβοφιλίας και της επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ως εκ τούτου , εργαστηριακή διερεύνηση της θρομβοφιλίας σε ασυμπτωματικές γυναίκες με σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών θεωρείται ότι δεν δικαιολογείται.

—Οι γυναίκες με από του στόματος αντισυλληπτικά ή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης.

Εργαστηριακή διερεύνηση της θρομβοφιλίας στις γυναίκες με αντισυλληπτικά ή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης είναι συνεχώς συζητήσιμη στην βιβλιογραφία . Είναι γνωστό ότι τα εξωγενή οιστρογόνα που χρησιμοποιούνται στα αντισυλληπτικά ή στην θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης παρουσιάζουν

αυξημένο σχετικό κίνδυνο για VTE. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της βιβλιογραφίας , συχνότητα εμφάνισης VTE σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν είναι χρήστες αντισυλληπτικών είναι περίπου 4-5 / 10 000 ανά έτος, με μια κατά προσέγγιση διπλασιασμού του κινδύνου μέσα στο εύρος των 9-10 / 10 000 για τις γυναίκες που είναι χρήστες αντισυλληπτικών.

—Ασθενείς που νοσηλεύονται σε χειρουργικές και άλλες κλινικές.

Η χειρουργική επέμβαση και η μετεγχειρητική κατάσταση είναι γνωστός παροδικός παράγοντες κινδύνου για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση . Σύντομες ( < 30 λεπτών) διαδικασίες έχουν χαμηλό κίνδυνο για VTE , οι άλλες μη ορθοπεδικές χειρουργικές διαδικασίες συνδέονται με μέτριο κίνδυνο , ενώ η ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση , όπως ισχίου ή γόνατος αρθροπλαστική και η χειρουργική επέμβαση κατάγματος ισχίου , έχουν υψηλό κίνδυνο για VTE .