Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο, δυσπλασία του μυελού των οστών

ΑΝΞΗΓΗΤΗ ΑΝΑΙΜΙΑ – ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΠΤΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ – MΥΕΟΛΟΔΥΣΠΛΑΣΙΑ

Το ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ, MDS, ουσιαστικά δεν είναι παρά μη καλή παραγωγή, αναποτελεσματική παραγωγή, των κυττάρων του αίματος, δυσπλασία αυτών.

Οι ασθενείς με MDS μπορεί να αναπτύξουν σοβαρή αναιμία  και να χρειάζονται συχνά μεταγγίσεις αίματος . Σε ορισμένες περιπτώσεις, η  νόσος επιδεινώνεται  και ο ασθενής αναπτύσσει κυτταροπενίες, δηλαδή πτώση και των υπολοίπων σειρών του αίματος, που προκαλείται από την προοδευτική δυσπλασία του.μυελού των οστών.

Στο  MDS, η αιμοποίηση  (παραγωγή του αίματος) είναι άτακτη και αναποτελεσματική. Ο αριθμός και η ποιότητα των κυττάρων του αίματος που σχηματίζονται μειώνονται, αλλοιώνοντας ανεπανόρθωτα περαιτέρω την παραγωγή του αίματος.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ FAB French-American-British (FAB) ταξινόμηση
Το 1974 και το 1975, μια ομάδα των παθολόγων από τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία παρήγαγε την πρώτη ευρέως χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση:

Όνομα Περιγραφή
Ανθεκτική αναιμία (RA) που χαρακτηρίζεται από λιγότερο από 5% βλαστικά κύτταρα του αίματος ( μυελοβλάστες )
Ανθεκτική αναιμία με σιδηροβλάστες δακτύλιο(RARS) χαρακτηρίζεται επίσης κατά λιγότερο από 5% μυελοβλάστες στο μυελό των οστών, αλλά διακρίνεται από την παρουσία του 15% ή μεγαλύτερο ερυθρών προδρόμων κυττάρων, «δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες”
Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών (RAEB) που χαρακτηρίζεται από 5-20% μυελοβλάστες στο μυελό
Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών σε μεταμόρφωση (RAEB-T) που χαρακτηρίζεται από 21-30% μυελοβλάστες στο μυελό (> 30% βλάστες ορίζεται ως οξεία μυελογενή λευχαιμία )
Χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (CMML), δεν πρέπει να συγχέεται με χρόνια μυελογενή λευχαιμία ή CML που χαρακτηρίζεται από λιγότερο από 20% μυελοβλάστες στο μυελό των οστών και μεγαλύτερη από 1 * 10 9 / L μονοκύτταρα (ένας τύπος λευκών αιμοσφαιρίων) που κυκλοφορούν στο αίμα.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ ,WHO Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ
Ο κατάλογος των δυσπλαστικών συνδρόμων στο πλαίσιο της νέας WHO σύστημα περιλαμβάνει:

Παλιά συστήματος Νέο σύστημα
Ανθεκτική αναιμία (RA) Ανθεκτική κυτταροπενία
Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες (RARS) Ανθεκτική αναιμία με σιδηροβλάστες  (RARS) και / ή χωρίς θρομβοκυττάρωση
Ανθεκτική κυ (RCπεριλαμβάνει το υποστταροπενία με δυσπλασία όλων των σειρών.
Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών (RAEB) Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών I και II.  RAEB-Ι (5-9 βλάστες%) και RAEB-ΙΙ (10-19%) βλάστες.
Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών σε μεταμόρφωση (RAEB-T) Η κατηγορία των RAEB-T είχε εξαλειφθεί? Οι ασθενείς αυτούς τώρα θεωρείται ότι έχουν οξεία λευχαιμίαή 5q-σύνδρομο, που εμφανίζεται συνήθως σε ηλικιωμένες γυναίκες με φυσιολογική ή υψηλή τιμή αιμοπεταλίων.
Χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (CMML) CMML
5q-σύνδρομο
Μυελοδυσπλασία ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗ (εμφανίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις μεγακαρυοκυτταρικές δυσπλασίες με ίνωση.)

Η διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση του ΜΔΣ είναι μεταξύ 60 και 75 χρόνων με λίγους ασθενείς είναι ηλικίας κάτω των 50 MDS διαγνώσεις είναι σπάνιες  στα παιδιά. Τα σημεία και συμπτώματα είναι μη ειδικά και γενικά σχετίζονται με τις κυτταροπενίες αίματος:

ΑΝΑΙΜΙΑ – χρόνια κόπωση, δύσπνοια, διατηρημένα με απλή ψύξη αίσθηση, μερικές φορές ο πόνος στο στήθος
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ (χαμηλά επίπεδα ουδετερόφιλων), αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις.
ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ (χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων), αυξημένη ευαισθησία σε εκχυμώσεις (μώλωπες), καθώς και πετέχειες.

Πολλά άτομα είναι ασυμπτωματικά.

Η διάγνωση και εδώ αρχικά θα ξεκινήσει με το επίχρισμα του περιφερικού αίματος και η αιτιολογία θα αποδειχθεί με το μυελόγραμμα, την οστεομυελική βιοψία και τον καρυότπο.

Θεραπευτικά και πάλι κορτιζονοθεραπεία, μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών και πιθανώς νέοι παράγοντες όπως η ευθροποιητίνη.