Βιογραφικό

Ζωή Α. Σαούλη, Ειδικός Αιματολόγος, Θεσσαλονίκη, Βέροια

ΣΠΟΥΔΕΣ

 1. Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, βαθμός πτυχίου ‘ΚΑΛΩΣ’, 27/3/2000
 2. κτήση MS πιστοποιητικού εκπαίδευσης εκπαιδευτών μελών ΔΕΠ κατά το έτος 2006- 2007
 3. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΠΘ - διδακτορική διατριβή με θέμα : "σύγχρονη Έκφραση Των Δεικτών cd5 και  cd19 Στα Λεμφοκύτταρα Φυσιολογικών Ατόμων".
 4. Απόκτηση πτυχίου μετεκπαίδευσης: «Excellence in Thrombosis», 2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 1. Τρίμηνη υποχρεωτική εκπαίδευση στο Γ.Ν. Κιλκίς το 2000
 2. Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Πολυκαστρου για το Π.Ι. Μικροκάμπου το 2001
 3. Ειδικευόμενη Ιατρός Παθολόγος στο Γ’ Χημικοθεραπευτικό τμήμα του Α.Ν.Θ. Θεαγένειου το 2002-2003
 4. Ειδικευόμενη Ιατρός Αιματολόγος στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Π.Γ.Ν ΑΧΕΠΑ το 2004-2007
 5. Κτήση MS πιστοποιητικού εκπαίδευσης εκπαιδευτών μελών ΔΕΠ κατά το έτος 2006- 2007
 6. Κτήση ειδικότητας αιματολογίας το 12/2007
 7. Επιστημονικός συνεργάτης Α’ Προπαιδευτικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ από 01/2008
 8. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα  ‘Σύγχρονη Έκφραση των Δεικτών cd5 και  cd19 στα Λεμφοκύτταρα Φυσιολογικών Ατόμων’.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Σέρβικα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Λειτουργικά Συστήματα MS - DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Office